«Εθνική στρατηγική» για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου έως το 2030
Photo Credits: Shutterstock

«Εθνική στρατηγική» για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου έως το 2030

[rt_reading_time postfix="minutes" postfix_singular="minute"] read
Share it:

«Εθνική στρατηγική» για την ανάπτυξη της χρήσης ποδηλάτου αποκτάει η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα τονίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Στα πλαίσια του στόχου της ενίσχυσης της χρήσης ποδηλάτου στη χώρα, το ΥΠΕΝ συνέταξε και απέστειλε προς διαβούλευση στα συναρμόδια υπουργεία την Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο (ΕΣΠ) για την περίοδο 2020 – 2030.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο, οι οποίοι βασίζονται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές είναι οι εξής:

  • Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των πολιτών από το 2020 έως το 2030.
  • Η αύξηση της μετακίνησης ποδηλάτου σε συνδυασμό με άλλα μέσα.
  • Η ένταξη των συστημάτων ποδηλάτου κοινής χρήσης στο μεταφορικό σύστημα των πόλεων,
  • Η χρήση ποδηλάτων για μεταφορά εμπορευμάτων μικρού βάρους σε μικρές αποστάσεις,
  • Η ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού,
  • Η ανάδειξη του ποδηλάτου ως κατάλληλου οικονομικού μέσου για καθημερινή μετακίνηση, για άθληση και αναψυχή
  • Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
  • Η παροχή κινήτρων και υποστήριξη της τεχνογνωσίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου στον δημόσιο και τον ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο προσβλέπει στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου – που αποτελεί βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας μαζί με τη δημόσια συγκοινωνία και το περπάτημα – αφενός για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, τη μείωση αέριων ρύπων και θορύβου και αφετέρου για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου των πόλεων και οικισμών της χώρας.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο εναρμονίζεται με τους παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), με τις πολιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τις πρόσφατες κατευθύνσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή της ΕΕ, με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης με τα συναρμόδια υπουργεία, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο θα τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Renova Deco
Smart Booking Title
Smart Booking

Explore More