Παράταση αναστολής συμβάσεων για τους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο
Photo Credits: Shutterstock

Παράταση αναστολής συμβάσεων για τους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο

[rt_reading_time postfix="minutes" postfix_singular="minute"] read
Share it:

Την παράταση της αναστολής συμβάσεων σε εργαζομένους επιχειρήσεων του τουριστικού και αεροπορικού κλάδου – μεταξύ άλλων πληγέντων από τον κορωνοϊό – για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο δίνει τη δυνατότητα νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι εποχικοί εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν έως τις 10 Αυγούστου, ημέρας δημοσίευσης του ΦΕΚ, καθώς μέσα από την ΠΝΠ απελευθερώνεται η ημερομηνία πρόσληψης.

Οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να θέσουν σε αναστολή σύμβασης ένα μέρος ή όλο το προσωπικό τους. Μέγιστη διάρκεια της αναστολής είναι οι 30 μέρες ανά μήνα.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, «επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.».

Παράλληλα, στην ίδια ΠΝΠ προβλέπεται το «άνοιγμα» του μηχανισμού «Συν-Εργασία» στους εποχικούς εργαζόμενους. Η νέα διάταξη επιτρέπει στους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί από την 1η Ιουνίου έως και τη 10η Αυγούστου να ενταχθούν αναδρομικά στο πρόγραμμα.

Το σχετικό άρθρο αναφέρει ότι «ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 60% στην απώλεια του μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία», ενώ το κράτος καλύπτει το 100% των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών των απολεσθέντων μισθών, από 1 Ιουλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου.

Renova Deco
Smart Booking Title
Smart Booking

Explore More