ΙΝΣΕΤΕ: στο 12,5% του ΑΕΠ η συνεισφορά του τουρισμού το 2019
Photo Credits: Shutterstock

ΙΝΣΕΤΕ: στο 12,5% του ΑΕΠ η συνεισφορά του τουρισμού το 2019

[rt_reading_time postfix="minutes" postfix_singular="minute"] read
Share it:

Το 12,5% του Ελληνικού ΑΕΠ το 2019 προήλθε από τον τουριστικό κλάδο, σύμφωνα την έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Οπως τονίζει το ΙΝΣΕΤΕ, το 2019 ήταν η χρονιά κατά την οποία ο Ελληνικός τουρισμός πέτυχε τις καλύτερες επιδόσεις του, αφού η άμεση συνεισφορά του στην οικονομία της χώρας ανήλθε σε 23,4 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά (άμεσα ή έμμεσα) συνέβαλε από 51,6 δισ. ευρώ έως 62,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, τουρισμός το 2019:

  • παρουσίασε αύξηση εσόδων από το εξωτερικό κατά +13,1% ή + € 2.359 εκ. (περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης και οι εισπράξεις από κρουαζιέρες),
  • είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα € 3,2 δισ., εκ των οποίων τα € 1,2 δισ. σε εγχώρια προστιθέμενη αξία,
  • η αύξηση της άμεσης συνεισφοράς του τουρισμού στην οικονομία της χώρας εκτιμάται σε + € 2.299 εκατ. (ή κατά 10,9%, από € 21.143 εκ. άμεσης συνεισφοράς στην οικονομία το 2018 σε € 23.442 εκ. το 2019), όταν η συνολική αύξηση του ΑΕΠ το 2019 ήταν + € 2.742 εκατ. (ή κατά 1,5% από € 184,7 δισ. το 2018 σε € 187.5 δισ. το 2019).
  • η οικονομική συνεισφορά του αντιστοιχεί στο 12,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του, αντιστοιχεί μεταξύ 27,5% έως 33,1%,
  • από κάθε € 1,0 τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον € 1,2 έως 1,65 πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα για κάθε € 1,0 τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά € 2,2 έως € 2,65, δηλαδή ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία,
  •  η οικονομία τριών νησιωτικών Περιφερειών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό,
  • συμβάλλει άμεσα στην αιχμή (Q3) στο 17,1% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 37,6% και 45,2% ενώ αποτέλεσε και αποτελεί βασικό μοχλό μείωσης της ανεργίας,
  • κάλυψε με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 79,9% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 78,4% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.
  • αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων ισούται με το 87,6% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων

«Είναι προφανής από τα παραπάνω αφενός η σπουδαιότητα του τουρισμού για την ελληνική οικονομία και αφετέρου ο δυναμισμός του», αναφέρει η έρευνα

«Στην περίοδο που διανύουμε ο τουρισμός έχει υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα λόγω αφενός της μείωσης των εισοδημάτων και αφετέρου της διστακτικότητας του κόσμου να ταξιδέψει για λόγους υγείας», τονίζει το ΙΝΣΕΤΕ, αναφερόμενο στη δύσκολη φετινή τουριστική σεζόν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

«Η ανάκαμψη του τουρισμού προϋποθέτει την αντιμετώπιση του κορωνοϊού από ιατρικής πλευράς και την ανάκαμψη των οικονομιών. Παράλληλα, διαφαίνεται μια ισχυροποίηση των τάσεων για βιωσιμότητα (sustainability) και ψηφιακό μετασχηματισμό, τις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει και εκμεταλλευτεί ο ελληνικός τουρισμός», προσθέτει.

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ εδώ.

Renova Deco
Smart Booking Title
Smart Booking

Explore More